Κων/νος Θ. Ευαγγελάτος - Προσωπική ιστοσελίδα

Αυτός ο ιστότοπος προσωρινά είναι υπό ανακατασκευή!

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για την καλλιτεχνική δραστηριότητα του συνθέτη και καθηγητή ανωτέρων θεωρητικών και σύνθεσης Κώστα Θ. Ευαγγελάτου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τα παρακάτω links: